Du er her: 

Kontakt

Søren Johan, projektleder, 21721709, sj@dkm.dk 
Rikke Bøgh, projektleder, 87403705, rb@dkm.dk 
Naja Månsson, initiativtager, 50413327, info@najamaansson.dk

Pilotsogne 2020-21

De fem kirker (Lendum, Tolne, Hørmested, Mosbjerg og Ugilt)
Sankt Lukas Kirke (Århus)
Bodilsker, Svaneke og Klemensker kirker kirker (Bornholm)
Vor Frelsers Kirke og Klosterkirken (Horsens)