Et tilbud til de ældste børnehavebørn

Børnetjenesten er et ikke-forkyndende tilbud fra den lokale kirke til de ældste børnehavebørn.

Med udgangspunkt i seks højtider over et år kombinerer Børnetjenesten en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, allehelgen og jul) med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv. Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion.

Det hele foregår i kirken i en atmosfære af ro og fordybelse med fokus på gentagelse, nærvær, kreativitet, medskabelse og respekt for hinanden.

I Børnetjenesten er der ingen rigtige og forkerte svar. Her handler det ikke om at lære noget bestemt, men om at øve sig i at være nysgerrig og reflekterende - både på sig selv og andre.

I 2020 kører Børnetjenesten som pilotprojekt fire forskellige steder i landet. Formålet er at prøve konceptet af i forskellige sammenhænge – geografi, demografi, sognets størrelse og ressourcer etc. I foråret 2021 bliver alle materialer tilpasset ud fra erfaringerne fra pilotsognene, så Børnetjenesten er klar til at blive taget i brug over hele landet fra sommeren 2021.

Hvis du er interesseret i at høre mere, når det er muligt at blive en del af Børnetjenesten, så udfyld dine kontaktoplysninger. Så sender vi en mail med mere information, når det hele går i luften i foråret/sommeren 2021.